top of page

FOTO

Cena wynosi 440zł miesięcznie

6 godzin (zegarowych) zajęć dla uczniów powyżej 13 lat 9.00-15.00 w soboty (Warszawa, Łódź), grupy 7-13 lat 4 godziny zajęć 10.00-14.00 w soboty (Warszawa, Łódź) i mniejsze grupy, grupy 4-6 lat 3h zajęć w soboty 9.00-12.00 (Warszawa).

Uczniowie będący w trudnej sytuacji materialnej oraz wyróżniający się szczególnymi osiągnięciami w zakresie działalności artystycznej, mają możliwość ubiegania się o stypendium artystyczne. Warunkiem otrzymania dotacji jest przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną Ucznia.

Uczeń zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za zajęcia w stałych ratach miesięcznych (440zł/miesiąc; czterystu czterdziestu złotych, zero groszy)  przelewem na konto: 47 1240 6218 1111 0000 4623 5220 (Benecicjent Maciej Pawłowski PRODUCTION
ul. Widok 20/6 00-023 Warszawa). W tylule przelewu imię, nazwisko, filia ASM w Warszawie/Łodzi

 

Uczniowi, który uczestniczy w innych imprezach organizowanych przez ASM, takich jak warsztaty musicalowe, przysługuje zniżka w wysokości 10%;
 

bottom of page